Sint-Jozefkerk (Huivelde)

Pastoor

Jan Van Raemdonck
Heilig Hartplein 9, 9240 Zele
Tel: 052 44 43 18
E-mail: jvanraemdonck@telenet.be
Liturgische viering
2de en 4de zaterdag van de maand om 16.30 u
Vanaf de 16de van elke maand zijn de vieringen gebedsdiensten met communie
 

Kerkraad

Voorzitter: Theo Roels
Secretaris: Rodolf Roelant
Penningmeester: Marc Poppe
Leden:  Antoon Fauconnier, Jelle Van Kerckhove

Parochiesecretariaat

Voor het aanvragen van misintenties, dopen en huwelijken kan je terecht in het parochiesecretariaat elke dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag tussen 9 u en 12 u.
Tel: 052 44 43 18
e-mail: parochiezele@skynet.be

Zoeken

Dekenaal nieuws