Sint-Ludgerus
Wil u graag dat wij u digitaal op de hoogte houden van onze activiteiten, stuur dan gerust een e-mail naar parochiezele@skynet.be met de vermelding Sint-Ludgerusvereniging.
Sint-Ludgerus

Sint-Ludgerusvereniging Zele

Een overzicht van de verschillende activiteiten die in het voorbije jaar plaatsvonden en van de planning voor dit jaar.

 

2023

  • Viering St.-Ludgerus op 26 maart 2023 met het Familiekoor
  • Overgang van aparte vzw naar onafhankelijke vereniging onder de koepel van vzw Parochiale Werken
  • Steun aan Ziac
  • Steun aan de school voor buitengewoon onderwijs De Zonnewijzer voor het herinrichten van aangepaste leslokalen
  • Steun aan de vervolgde Kerk in het Oosten (Werk van het Oosten)
  • Concert "Orgelpunt" door Tineke en Kristiaan Van Ingelgem

 

2024

  • Viering St.-Ludgerus op 24 maart 2024 om 11u. met het Familiekoor in de Sint-Ludgeruskerk, waarvoor we u hartelijk uitnodigen (ook te bekijken via www.sintludgeruskerkzele.be)
  • Steun aan de Parochiale Werken voor de renovatie van de woningen in De Deckerstraat 1 en de VP-zaal (Dekenijstraat 4)
  • Steun aan Ziac
  • Herstel van de panelen van het Sint-Ludgeruspad

Om onze activiteiten verder te kunnen uitbouwen doen wij opnieuw een beroep op uw milde bijdrage op rekening BE62 7340 6602 3461.

Onze beste dank!

Etienne Cooreman, Luc De Paepe, Hugo Schiettecat,  Lieve Van Kerckhove, E.H. Jan Van Raemdonck, Marc Van Uytfanghe, Patrick Van Wassenhove

Zoeken

Dekenaal nieuws