Overlijdens
Bij het overlijden van een dierbare ervaren we de grens van het leven. De uitvaartliturgie is een gelovig gebeuren. Een viering waarin het gebed, het lied, het Bijbelwoord en de geëigende symbolen bij het afscheid hun plaats moeten krijgen.

In de uitvaartliturgie viert de kerk het paasmysterie van de Heer. Ze bidt opdat wie in Christus gedoopt is, ook met Hem door de dood mag overgaan naar het eeuwige leven. In de uitvaartliturgie laat de kerk een hoopvolle boodschap klinken tot troost van allen die rouwen om het heengaan van een geliefde. Ze roept hen samen rond het gestorven lichaam van de overledene. In de afscheidsliturgie wordt hulde gebracht aan het lichaam dat hier op aarde een tempel was van de heilige Geest’ (Diocesane beleidsvisie, 2006).*

Een kerkelijke uitvaart kan zowel in een eucharistieviering als ook in een Woord- en gebedsviering plaatsvinden. Tijdens een uitvaart in een Woord- en gebedsviering is er geen eucharistische dienst (bereiding van de gaven, eucharistisch gebed en communieritus) aanwezig.*

*(Leidraad bij een kerkelijke uitvaart in een Woord- en gebedsviering’ samengesteld door de Diocesane Commissie voor Liturgie, bisdom Brugge)

U kan bij de uitvaartliturgie kiezen voor een eucharistieviering of een gebedsdienst.

De uitvaartondernemer neemt contact op met de pastoor.

Zoeken

Dekenaal nieuws